bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 1

Bylo pak jedenáctého léta, prvního dne měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: