bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 14

A obrátím tě v skálu vysedlou, budeš k vysušování sítí, nebudeš vystaven více; nebo já Hospodin mluvil jsem, praví Panovník Hospodin.