bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 18

Tehdáž třásti se budou ostrovové v den pádu tvého; předěšeni, pravím, budou ostrovové, kteříž jsou na moři, nad zahynutím tvým.