bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 21

Nebo učiním to, že budeš k náramné hrůze, když tě nestane, a bys pak bylo hledáno, abys nebylo na věky nalezeno, praví Panovník Hospodin.