bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 5

Tak že budou vysušovati síti u prostřed moře. Nebo jsem já mluvil, praví Panovník Hospodin, protož bude v loupež národům.