bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 26 verš 6

Dcery pak jeho, kteréž na poli budou, mečem zmordovány budou, i zvědí, že já jsem Hospodin.