bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 1

Opět se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: