bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 10

Takto praví panovník Hospodin: Učiním zajisté konec množství Egyptskému skrze ruku Nabuchodonozora krále Babylonského.