bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 11

On i lid jeho s ním, nejukrutnější národové přivedeni budou, aby zkazili tu zemi; nebo vytrhnou meče své na Egypt, a naplní tu zemi zbitými.