bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 14

Nebo pohubím Patros, a zapálím oheň v Soan, a vykonám soudy v No.