bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 19

A tak vykonám soudy při Egyptu, i zvědí, že já jsem Hospodin.