bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 2

Synu člověčí, prorokuj a rci: Takto praví Panovník Hospodin: Kvělte: Ach, nastojte na tento den.