bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 20

Opět bylo jedenáctého léta, prvního měsíce, sedmého dne, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: