bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 26

A tak rozptýlím Egyptské mezi národy, a rozženu je do zemí, i zvědí, že já jsem Hospodin.