bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 3

Nebo blízko jest den, blízko jest, pravím, den Hospodinův, den mrákoty, čas národů bude.