bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 7

I budou v pustinu obráceni nad jiné země pusté, a města jejich nad jiná města pustá budou.