bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 30 verš 8

I zvědí, že já jsem Hospodin, když zapálím oheň v Egyptě, a potříni budou všickni pomocníci jeho.