bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 10

Takto praví Panovník Hospodin: I stane se v ten den, že vstoupí mnohé věci na srdce tvé, a budeš mysliti myšlení zlé.