bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 15

Kdyžto přitáhnouce z místa svého od stran půlnočních, ty i národové mnozí s tebou, sedíce na koních všickni, shromáždění veliké a vojsko znamenité,