bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 18

A však stane se v ten den, v den, v kterýž přitáhne Gog na zemi Izraelskou, praví Panovník Hospodin, že povstane prchlivost má s hněvem mým,