bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 19

A v rozhorlení svém, v ohni prchlivosti své mluviti budu. Jistě že v ten den bude pohnutí veliké v zemi Izraelské,