bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 2

Synu člověčí, obrať tvář svou proti Gogovi, země Magog, knížeti a hlavě v Mešech a Tubal, a prorokuj proti němu,