bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 21

Nebo zavolám proti němu po všech horách mých meče, praví Panovník Hospodin; meč každého proti bratru jeho bude.