bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 23

A tak zveleben, a posvěcen, a v známost uveden budu před očima národů mnohých, a zvědí, že já jsem Hospodin.