bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 3

A rci: Takto praví Panovník Hospodin: Aj, já budu proti tobě, Gogu, kníže a hlavo v Mešech a Tubal.