bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 6

Gomera i všecky houfy jeho, dům Togarmy od stran půlnočních, i všecky houfy jeho, národy mnohé s tebou.