bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 7

Budiž hotov, a připrav se, ty i všecko shromáždění tvé, těch, kteříž se k tobě sebrali, a buď strážcím jejich.