bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 38 verš 9

V tom přitáhneš a přijdeš jako bouře, budeš jako oblak přikrývající zemi, ty i všickni houfové tvoji, i národové mnozí s tebou.