bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 13

A tak pohřbí je všecken lid té země, a bude jim to ku poctivosti v den, v kterýž oslaven budu, praví Panovník Hospodin.