bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 15

A ti procházejíce, choditi budou po zemi, a když uzří kosti člověčí, vzdělají při nich znamení pamětné, aby je pohřbili hrobaři v údolí množství Gogova.