bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 18

Maso silných reků jísti budete, a krev knížat zemských píti, skopců, beranů a kozlů, volků, všecko tučných Bázanských.