bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 20

A nasytíte se z stolu mého koňmi i jezdci, silnými reky i všemi muži válečnými, dí Panovník Hospodin.