bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 21

A tak zjevím slávu svou mezi národy, aby viděli všickni národové soud můj, kterýž jsem vykonal, i ruku mou, kterouž jsem doložil na ně.