bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 22

I zvíť dům Izraelský, že já jsem Hospodin Bůh jejich, od tohoto dne i potom.