bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 24

Podlé nečistoty jejich a podlé zpronevěření se jejich učinil jsem jim, a skryl jsem tvář svou před nimi.