bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 27

A však je zase přivedu z národů, a shromáždím je z zemí nepřátel jejich, a posvěcen budu v nich před očima národů mnohých.