bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 28

A tak poznají, že já jsem Hospodin Bůh jejich, když zaveda je do národů, shromáždím je do země jejich, a nepozůstavím tam žádného z nich.