bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 29

Aniž skryji více tváři své před nimi, když vyleji Ducha svého na dům Izraelský, praví Panovník Hospodin.