bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 4

Na horách Izraelských padneš ty i všickni houfové tvoji i národové, kteříž budou s tebou; ptákům a všemu ptactvu křídla majícímu i zvěři polní dám tě k sežrání.