bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 5

Na svrchku pole padneš; neboť jsem já mluvil, praví Panovník Hospodin.