bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 6

Vypustím také oheň na Magoga i na ty, kteříž přebývají na ostrovích bezpečně, i zvědíť, že já jsem Hospodin.