bible
bible

Proroctví Ezechiele proroka kapitola 39 verš 8

Aj, přijdeť a stane se to, praví Panovník Hospodin, téhož dne, o kterémž jsem mluvil.