bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 11 verš 23

Nebo v tovaryšství s ním vejda, prokáže nad ním lest, a přijeda, zmocní se království s malým počtem lidu.