bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 4 verš 3

A protož vyšla ode mne ta výpověd, aby uvedeni byli přede mne mudrci Babylonští, kteříž by mi výklad toho snu oznámili.