bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 13

Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.