bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 15

I zhrozil se duch můj ve mně Danielovi u prostřed těla, a vidění má předěsila mne.