bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 16

Tedy přistoupil jsem k jednomu z přístojících, a ptal jsem se ho na jistotu vší té věci. I pověděl mi, a výklad řečí mi oznámil: