bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 18

A ujmou království svatých výsostí, kteříž obdržeti mají království až na věky, a až na věky věků.