bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 21

Viděl jsem, an roh ten válku vedl s svatými, a přemáhal je,