bible
bible

Proroctví Daniele proroka kapitola 7 verš 22

Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, a čas přišel, aby to království svatí obdrželi.